ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

เป็นผู้นำการลงทุนในโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทยและอาเซียน

เป็นเจ้าของโรงแรม
48 โรงแรม
6,999 ห้อง

เป็นพันธมิตรกับ
5 โรงแรม
ระดับโลก

เป็นผู้บริหารโรงแรมรวม
9แบรนด์

ราคาล่าสุด
ERW

-0.05

8.05

-0.62%

ราคาปิดก่อนหน้า - ราคาเปิด 0 - 8.10

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 8.10 - 4.40

สูงสุดวันนี้ - ต่ำสุดวันนี้ 8.10 - 7.95

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3,761,400

ปรับปรุงเมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2560 03:19

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2559

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 3 ปี 2560

Grand Hyatt Erawan Bangkok

Unlock extraordinary experiences and Immerse yourself in the luxury and refinement