ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

เป็นผู้นำการลงทุนในโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทยและอาเซียน

เป็นเจ้าของโรงแรม
52 โรงแรม
7,328 ห้อง

เป็นพันธมิตรกับ
5 โรงแรม
ระดับโลก

เป็นผู้บริหารโรงแรมรวม
9แบรนด์

ราคาล่าสุด
ERW

-0.05

7.85

-0.63%

ราคาปิดก่อนหน้า - ราคาเปิด 0 - 7.95

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 9.00 - 4.54

สูงสุดวันนี้ - ต่ำสุดวันนี้ 7.95 - 7.70

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 5,236,300

ปรับปรุงเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2561 18:24

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2560

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 1 ปี 2561

Grand Hyatt Erawan Bangkok

Unlock extraordinary experiences and Immerse yourself in the luxury and refinement